CHIẾC CHÌA KHÓA AN LẠC

"“Tâm an lạc sống ở đâu, làm việc gì cũng vui. Trồng cây, rửa chén, quét nhà đều ẩn chứa hạnh phúc an lạc…”"

 

CHIẾC CHÌA KHÓA AN LẠC

 

“Tâm an lạc sống ở đâu, làm việc gì cũng vui. Trồng cây, rửa chén, quét nhà đều ẩn chứa hạnh phúc an lạc…”

Ai cũng có một chìa khóa an lạc, vậy mà người ta lại đưa cho người khác nắm giữ. Ta lên chùa cầu mong sự an lạc nhưng không biết chính mình đang nắm giữ nó. Khi người đời khen mình một tiếng, ta thấy vui; khi họ chê một tiếng, ta thấy buồn! Họ vặn theo chiều nào, ta xoay theo chiều đó.

Tu tâm để bớt phụ thuộc vào người khác cũng như các niềm vui mang đến từ bên ngoài. Hãy quay vào bên trong để tìm thấy sự an lạc trong chính tâm mình. Một vật là vàng thì dù ai nói là đất nó vẫn là vàng; nếu đó là đất thì dù ai nói là vàng nó cũng chỉ là đất.

Tâm an lạc sống ở đâu, làm việc gì cũng vui. Trồng cây, rửa chén, quét nhà đều ẩn chứa hạnh phúc an lạc. Tu tâm là một cuộc hành trình chứ không phải chỉ có điểm đến. Từng bước đi trên cuộc đời này ta cần cảm thấy được hạnh phúc của an lạc. Hãy học theo Bồ Tát mà dạo chơi trong tam giới như đang bước đi ở cõi Cực Lạc.